Protialkohol Obz Ročník 27, Rok 1992, Číslo 2

Nešpor, K.
s. 53 – 63
Jací jsou naši klienti?    Príspevky z praxe
Votavová, M. – Danešová, M. – Beranová, M.
s. 65 – 69
Dejiny psychiatrie na Slovensku. V. časť    História adiktológie
Turček, M.
s. 71 – 75
Kostroňová, T. – Bartošíková, I. – Šťastný, V. – Řehulková, D.
s. 77 – 82
Kovács, L. – Paulovská, M. – Hrnčiar, P. – Vangor, V.
s. 82 – 85
Hampl, K.
s. 85 – 87
Umění se uklidnit    Na pomoc praxi
Potužil, F.
s. 87 – 88
Frouzová, M.
s. 93 – 95
Alkohol a AIDS    Listy editorovi
Potužil, F.
s. 95