Správa z regionálneho sympózia WPA (Budapešť, 23. – 25. 8. 1991)

Novotný, V.