Závislosť od alkoholu a životné udalosti v kriminálnej populácii

Nábělek, L. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Heretik, A.