Rozbor rodinnej a osobnej anamnézy u pacientov s alkoholickými psychózami. II. časť

Turček, K.