Nejčastější chyby při psychoterapii závislosti na alkoholu

Nešpor, K. – Gerlová, E. – Kolářová, Z.