Význam a prínos osobnosti primára MUDr. Michala Turčeka pre slovenskú psychiatriu

Pogády, J.