První zkušenosti z výchovně léčebného oddělení Střediska pro mládež Národního výboru hlavního města Prahy

Danešová, M. – Votavová, M.