Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 54, Rok 2019, Číslo 1

Úvodník    Úvodník
Grohol, M.
s. 3 – 6
Kríže    Listy editorovi
Višňovský, E.
s. 52 – 55
Recenzia knihy    Recenzia
Květenská, I.
s. 56 – 57