Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Medicína drogových závislostí

Okruhlica, Ľ. – Kamendy, Z.