Alkoholizmus a jeho liečba v časopise Lékařské rozhledy na prelome 19. a 20. storočia

Morovicsová, E.

Autorka v práci prezentuje náhľady odborníkov na alkoholizmus a jeho liečbu na konci 19. a začiatku 20. storočia na základe analýzy článkov publikovaných v časopise Lékařské rozhledy. Zameranie príspevkov v uvedenom časopise bolo veľmi rôznorodé, podobne ako skladba autorov. Pozornosť sa venovala negatívnym vplyvom alkoholu na organizmus, teoretickým a praktickým otázkam liečby alkoholizmu. Za najzaujímavejšie zo súčasného pohľadu môžeme považovať články, v ktorých autori prezentujú dobové názory na konkrétne postupy v liečbe alkoholizmu, venujú sa napr. analýze indikácií a kontraindikácií liečby alkoholizmu strychnínom, využitiu hypnózy v liečbe alkoholizmu, účinkom chloralózy v liečbe delíria tremens a ďalším metódam. Prínosné boli aj v časopise publikované praktické skúsenosti odborníkov prevzaté z európskych lekárskych časopisov a analýzy kazuistík pacientov, v ktorých odborníci opisovali priebeh a výsledky liečby pri použití špecifických liečebných metód.

Kľúčové slová: alkohol – alkoholizmus – história – Lékařské rozhledy – prelom 19. a 20. storočia