Mozgový systém odmeny ako zdroj problémov?

Nábělek, L.