Existuje závislosť od sexu? Nepýtame sa to už príliš dlho?

Patarák, M.