Protialkohol Obz Ročník 24, Rok 1989, Číslo 6

Okruhlica, Ľ.
s. 321 – 326
Suicidálne pokusy u alkoholikov    Pôvodné práce
Kovács, Z. – Frank, V.
s. 327 – 331
Bútora, M.
s. 333 – 343
Budka, I. – Netík, K.
s. 345 – 352
Alkohol a pečeň. IV. časť    Príspevky z praxe
Šošovec, V.
s. 353 – 358
Krekule, P. – Morávek, S. – Görčöš, A.
s. 359 – 361
Pleskač, M. – Zapletálek, M.
s. 363 – 366
Jakubička, J.
s. 367 – 369
Hampl, K.
s. 371 – 374
Hlavatý , J.
s. 375 – 377
Osobná správa    Správy
Turčeková, V.
s. 382
Osobná správa    Správy
Tibenský, J.
s. 382 – 384
Osobná správa    Správy
Turčeková, V.
s. 384