Poznatky z výzkumu toxikomanie v ČSR

Budka, I. – Netík, K.