Koľko je medicínsky neregistrovaných alkoholických psychóz?

Okruhlica, Ľ.