Protialkohol Obz Ročník 24, Rok 1989, Číslo 4

Miššík, T.
s. 193 – 201
Fábryová, V.
s. 203 – 207
Alkoholizmus a vyšší vek    Pôvodné práce
Novotný, V. – Kořínková, V. – Kolibáš, E. – Heretik, A.
s. 209 – 216
K otázce afinity neuróz a farmak    Pôvodné práce
Coufal, J.
s. 217 – 224
Hrivnák, J. – Čapoun, V. – Urbanec, K.
s. 225 – 228
Alkohol a pečeň. II. časť    Príspevky z praxe
Šošovec, V.
s. 229 – 238
Ochranné léčby na cestě do ordinace    Príspevky z praxe
Coufalová, I. – Pohl, V.
s. 239 – 241
Bartošíková, I.
s. 247 – 248