Poznámky k psychoterapii závislých na drogách v ambulantní péči

Bartošíková, I.