Správa z celoštátnej AT konferencie (Nitra, 11. – 12. 5. 1989)

Miššík, T.