Ochranné léčby na cestě do ordinace

Coufalová, I. – Pohl, V.