Vplyv alkoholu na hemostázu a hemokoaguláciu

Fábryová, V.