Modifikovaný MAST v diagnostike štádií závislosti od alkoholu

Miššík, T.