Postavení ordinace at v protialkoholním boji

Pohl, V.