Abstinence: Od vynuceného provizória k trvalému pozitivnímu životnímu stylu

Nešpor, K. – Brichcínová, M. – Fanfulová, E. – Čechová, M.