Možnosti a meze ambulantní péče o drogové závislé

Novotná , J. – Bartošíková, I. – Spáčilová, M.