Nástupný prognostický index v podmienkach ochrannej protialkoholickej liečby počas výkonu trestu odňatia slobody

Nábělek, L. – Vavro, J. – Müncnerová, L.