Podíl závislosti na alkoholu a na jiných návykových látkach na objemu prostonaných pracovných dní v ČSSR 1960 – 1986

Škoda, C.