Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 55, Rok 2020, Číslo 3-4

Úvodník    Úvodník
Grohol, M.
s. 115 – 116
Višňovský, E.
s. 135 – 158
Kamendy, Z. – Brošková, M. – Špringelová, D.
s. 159 – 168
Nerad, J. – Mareček, P. – Mudra, M. – Neradová, L.
s. 169 – 176
Okruhlica, Ľ.
s. 177 – 180
Recenzia knihy    Recenzia
Patarák, M.
s. 181