Alkoholizmus: Slovensku chýba tvrdá reflexia - tu je!

Okruhlica, Ľ.