Praktické poznámky k využitiu telemedicíny v psychoterapeutických doliečovacích kluboch

Kamendy, Z. – Brošková, M. – Špringelová, D.

Pandémia koronavírusu zasiahla mnohé oblasti života, vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia. Hoci poskytovanie zdravotnej starostlivosti je počas pandémie plne zabezpečené prezenčne, rozhodli sme sa stabilizovaným pacientom ponúknuť aj alternatívu terapeutických klubov formou telemedicíny. Príspevok pojednáva o našich praktických skúsenostiach s využitím telemedicíny v doliečovacích kluboch. Aj keď je osobné stretávanie vo svojej podstate nenahraditeľné, počítačová technika nám umožňuje pokračovať v skupinovej psychoterapii a kontinuite doliečovania aj počas pandémie.

Kľúčové slová: skupinová psychoterapia – doliečovacie kluby – telemedicína