Karoverín a GHB v liečbe alkoholovej závislosti

Višňovský, E.

Autor si do jedného textu vybral dve zdanlivo nesúvisiace molekuly. Obe však súvisia s liečbou alkoholovej závislosti. V histórii alebo v iných krajinách zohrali pri liečbe svoju rolu, Slovenska sa však priamo nedotkli a mohli by sme ich v tejto indikácii považovať za okrajové. Karoverin ako spazmolytikum sa v menšej miere skúmal aj v liečbe tinnitu a postvirotickej anosmie. Je to blokátor vápnikových kanálov a kompetitívny antagonista AMPA a pri vyšších koncentráciách nekompetitívny antagonista NMDA receptorov. V polovici minulého stročia bol vyprodukovaný v Rakúsku. Tam sa aj skúmal a využíval, uplatnil sa ako prídavná liečba odvykacieho stavu na obmedzené - niekoľkotýždňové obdobie v kombinácii s akamprosátom. Kyselina gama-hydroxymaslová (GHB) je mastná kyselina s krátkym reťazcom. V CNS sa GHB viaže na receptory GHB a GABA-B. In vivo sú medzi sebou GABA a GHB reverzibilne metabolizované. Viaceré klinické štúdie preukázali, že 50 – 100 mg/kg/deň GHB rozdeleného do troch až šiestich denných dávok dokáže potlačiť abstinenčné príznaky pri závislosti od alkoholu a uľahčuje udržanie abstinencie od alkoholu. V poslednom období sa tejto problematike venoval Caputo (Ferrara). Reaktivita na GHB závisí aj od subtypu alkoholovej závislosti. Prax s GHB sa viaže na Taliansko a Rakúsko.

Kľúčové slová: karoverín – GHB – 1,4-butándiol – gama-butyrolaktón – LAT – oxybát sodný – SMO – farmakoterapia alkoholovej závislosti