Neuropsychofarmakologické účinky ketamínu relevantné pre jeho rýchle antidepresívne pôsobenie

Patarák, M.

Ketamín je psychoaktívna substancia s dobre známym medicínskym i nemedicínskym používaním. V posledných dvoch desaťročiach sa skúmalo najmä jej pozoruhodne rýchle antidepresívne pôsobenie, čoho výsledkom je, že sa v súčasnosti môže používať ako antidepresívum v prípade farmakorezistentnej depresívnej poruchy. Antidepresívne pôsobenie ketamínu v subanestetických dávkach je sprostredkované blokádou NMDA receptorov, ale aj mechanizmami nezávislými od tejto blokády.

Kľúčové slová: antidepresíva – disociatívne anestetiká – ketamín – NMDA receptor