Vplyv pandémie COVID-19 na dostupnosť drog v Európe a na zdravotnú starostlivosť o ľudí so závislosťami

Patarák, M.