Vplyv alkoholu na kardiovaskulárny systém: alkohol a arytmie

Dukát, A.

Nadmerný konzum alkoholu a alkoholizmus sú významné sociálne problémy všade vo svete. V industrializovaných krajinách približne 10 % z celkovej populácie vo veku nad 15 rokov je postihnutých závislosťou od alkoholu. Toto riziko definuje WHO vo svojich odporúčaniach ako denný príjem alkoholu nad 40 g u mužova 25 g u žien. Vedie ku zvýšeniu mortality, v samotných USA sa podieľa na viac ako 63 000 úmrtí do roka. Nadmerný príjem alkoholu ovplyvňuje kardiovaskulárny systém rôznymi spôsobmi, ktoré zahrnujú hypertenziu, arytmie, kardiomyopatiu a hemoragickú náhlu mozgovocievnu príhodu. V kardiovaskulárnej medicíne máme dostatok dôkazov z epidemiologických štúdií o jeho negatívnom vplyve na srdce a cievy. Presné mechanizmy však nie sú doposiaľ všetky známe, ale predpokladajú sa zmeny v životnom štýle u daných osôb, diéta, fajčenie, hypertenzia, body mass index a telesné cvičenie, ktoré sa spolupodieľajú aj na ich lipoproteínovom statuse.

Kľúčové slová: alkohol – arytmie – kardiovaskulárne ochorenia – prognóza