Časová perspektiva ve vztahu k závislosti na alkoholu: přehled vybraných poznatků

Bazínková, E.

Tato prehledová studie se zameruje na časovou perspektivu ve vztahu k nadužívání a závislosti na alkoholu. Vychází predevším ze současných zahraničních výzkumu. Shrnuje vybrané empirické poznatky a nastiňuje možné smery dalšího zkoumání.

Klíčová slova: časová perspektiva – nadužívání alkoholu – závislost na alkoholu