Konzumácia alkoholu a tabaku u žiakov základných škôl

Zelinková, M.

Pojem droga patrí v našej spoločnosti medzi často spomínané pojmy. Málokto si však uvedomuje, že odrazovým mostíkom k tvrdým drogám môžu byť drogy legálne, drogy spoločnosťou vo všeobecnosti akceptované. V našom teoretickom príspevku prezentujeme výsledky výskumu, realizovaného v roku 2006 (publikovaného v roku 2009) s cieľom poukázať na aktuálny stav kontaktov žiakov základných škôl s návykovými látkami.

Kľúčové slová: alkohol – fajčenie – drogy – prevencia – rodina – škola