Zaradenie do resocializačného zariadenia ako jedna z možností alternatívnej trestnoprávnej sankcie

Kolesár, J. – Martinove, M.

Nájsť riešenie, ako postupovať pri neustále sa zvyšujúcom počte trestných činov spáchaných pod vplyvom návykových látok, je stále aktuálnym problémom. Ukladať len tresty odňatia slobody, či už podmienečné alebo nepodmienečné nie je riešením, a to vzhľadom na skutočnosť, že páchatelia sú obvykle dlhodobo závislí a je potrebné ich zároveň aj liečiť. Komplexná liečba sa realizuje v zdravotníckych zariadeniach so štruktúrovaným terapeutickým programom. Problémom, na ktorý poukazujeme, je potreba systematického doliečovania aj po ukončení odvykacej liečby, aby sa v začiatkoch krehká abstinencia posilňovala a udržala. Je viacero alternatívnych sankcií, ktoré majú dobrú efektivitu. Jednou z možností je aj doliečovanie v nezdravotníckom resocializačnom zariadení – ako nami navrhovaná nová forma ochranného opatrenia. Ide o úvahu a nápad, ktorý je potrebné prediskutovať a hlbšie preskúmať a v prípade pozitívneho stanoviska pripraviť seriózny návrh na zaradenie tohto opatrenia do Trestného zákona a vytvoriť na jeho realizáciu potrebné podmienky. Referát vo svojej druhej časti poukazuje aj na nutnosť zmeny v prípadoch, kedy nariadená ústavná odvykacia liečba ako ochranné opatrenie míňa účel a mení sa v zdravotníckom zariadení na boj o čas, kým ju ukončí súd.

Kľúčové slová: závislosť – sankcie podľa Trestného zákona – ochranné liečenie – resocializácia – ukončenie liečby