Správa z XVII. celoštátnej konferencie spoločnosti pre návykové ochorenia ČLS JEP (Seč, 10. – 14. 4. 2011)

Novotný, V.