Úspešnosť odvykacej liečby

Martinove, M. ml. – Martinove, M. – Martinove, O. – Gluknerová, P.

Od toho, kto sa podrobí odvykacej liečbe sa očakáva, že automaticky začne abstinovať a od základu sa zmení nielen jeho, ale aj život ľudí aspoň v blízkom okolí. Z iného uhla pohľadu sa na to začneme dívať, ak si uvedomíme, že závislosť sa nerozvinula za týždeň a ani za tri mesiace, ale vznikala roky. Preto si aj zmena, akou abstinencia bezpochyby je, bude vyžadovať podstatne viac času, ako iba tri mesiace odvykacej liečby. Abstinencia nie je cielom odvykacej liečby, je jeden z prostriedkov na realizáciu ďalších cieľov abstinujúceho. Na tejto náročnej ceste nestačí iba prestať užívať návykovú látku. Aby sa abstinencia dlhodobo udržala, sú potrebné ďalšie zmeny. Samotná odvykacia liečba problémy nevyrieši, závislý ich však má šancu uvidieť a spoznať s „čistou hlavou“ a začať sa učiť, ako predísť tým ďalším a ako ich riešiť. Abstinencia sa nedosiahne, ak ju závislý nebude chcieť dosiahnuť.

Kľúčové slová: závislosť – úspešnosť liečby