Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 46, Rok 2011, Číslo 4

Úspešnosť odvykacej liečby    Pôvodné práce
Martinove, M. ml. – Martinove, M. – Martinove, O. – Gluknerová, P.
s. 193 – 205
Recenzia knihy    Recenzia
Novotný, V.
s. 206
Krajčovičová, D. – Hanzelová, K.
s. 207 – 224
Nešpor, K.
s. 231 – 236
Recenzia knihy    Recenzia
Novotný, V.
s. 240
Schnitzerová, E. – Antoničová, I.
s. 241 – 251