Psychofarmaka ordinovaná na oddělení pro léčbu závislostí Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích

Pokora, J.

Na oddělení pro léčbu návykových nemocí při Psychiatrické léčebně v Brne-Černovicích pozorujeme v posledních letech nárůst komorbidity jak psychiatrické, tak somatické. V našem výzkumu provedeném v roce 2006 jsme zjistili, že 39,4 % pacientů léčených na našem oddělení má kromě diagnózy syndromu závislosti (resp. patologického hazardního hráčství) ještě alespoň jednu další psychiatrickou diagnózu. Zajímalo nás, jak se tato skutečnost promítá do proskripce psychofarmak. Dne 30. 6. 2008 jsme provedli census u pacientů léčených pro syndrom závislosti (resp. gambling) se zameřením na proskripci psychofarmak. Zjistili jsme, že ze 49 pacientů na odvykací léčbě jich 23, což je 46,9 %, užívalo psychofarmaka. Nejčasteji byla ordinována antidepresiva, a to u 16 pacientů, což je 69,5 % ze souboru pacientů léčených psychofarmaky. Nejčasteji ordinovaným antidepresivem i psychofarmakern vůbec byl citalopram. Na druhém místě byla neuroleptika, která byla ordinována u 7 pacientů (30,4 %). Následovaly trankvilizéry, nootropika a thymoprofylaktika. Ordinace psychofarmak u témeř poloviny pacientů, u kterých probíhá odvykací léčba, je oproti situaci před 15-20 lety markantní změnou. Tehdy byl prakticky jediným ordinovaným lékem disulfiram. Komorbiditě u návykových nemocí stejně jako farmakoterapii této komorbidity je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost především pro možný dopad duální diagnózy na klinický obraz, průběh a prognózu základní diagnózy závislosti. Z ekonomického hlediska je třeba zdůraznit, že u pacientů léčených na oddělení pro návykové nemoci již zdaleka nevystačíme pouze s psychoterapií a socioterapií, případně s anticravingovou či averzivní medikací, ale že jsou závislí jedinci léčeni celou škálou psychofarmak stejně jako pacienti na všeobecne psychiatrických odděleních, což se nemuže nepromítnout do nákladu na léky.

Klíčová slova: psychofarmaka – antidepresiva – neuroleptika – komorbidita