Hazard a patologické hráčství u seniorů

Nešpor, K.

Patologické hráčství ve vyšším veku má některé specifické rysy a rizika. Léčba starších lidí by měla brát v úvahu jejich zvláštní potřeby. Efektivita léčby patologických hráčů vyššího veku je patrně srovnatelná s efektivitou léčby u lidí jiných věkových skupin.

Klíčová slova: patologické hráčství – vyšší vek – léčba – gerontologie