Nové drogy. 2. časť – Šalvia divotvorná

Kolibáš, E. – Novotný, V.

Šalvia divotvorná je rastlina pôvodne používaná pri náboženských rituáloch Indiánmi z kmeňa Mazatecov v oblasti Oaxaca v Mexiku. V súčasnosti sa pestuje v mnohých krajinách v USA, v Centrálnej Amerike a v Európe. Užíva sa pre jej psychoaktívne účinky podobné účinkom halucinogénov. Hlavnou zložkou šalvie divotvornej s psycho aktívnymi účinkami je salvinorin A, štrukturálne ojedinelý diterpén, selektívny a potentný agonista opioidných kappa receptorov (KOR). Napriek širokej dostupností tejto drogy na internete, chýbajú spoľahlivé epidemiologické údaje, údaje o jej návykových vlastnostiach a o dlhodobých zdravotných následkoch jej užívania. Cieľom článku je upozorniť odbornikov v oblasti drogových závislostí na túto novú drogu.

Kľúčové slová: šalvia divotvorná – salvinorin A – farmakologické vlastnosti – epidemiológia – klinické prejavy – komplikácie