Hazardný priemysel v SR a jeho dôsledky z pohľadu patologických hráčov

Benkovič, J. – Martinove, M. ml.

V sledovanom súbore 25 liečených patologických hráčov formou dotazníka boli analyzované niektoré spúšťače, či dôsledky ich patologického hráčstva. Napriek schválenej novele zákona o hazardných hrách respondenti negatívne hodnotili súčasnú legislatívu a zákonné prostriedky vo vzťahu k obmedzujúcim opatreniam a na ochranu seba aj svojich najbližších pred ďalšími vážnymi dôsledkami ich gamblingu.

Kľúčové slová: hazardný priemysel – dôsledky hazardu – obmedzujúce opatrenia