Správa z 24. kongresu ECNP (Paríž, 3. – 7. 9. 2011)

Novotný, V.