Správa z 13. kongresu ESBRA 2011 (Viedeň, 4. – 7. 9. 2011)

Višňovský, E.