Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 45, Rok 2010, Číslo 2

Žukov, I. – Ptáček, R. – Kuželová, H. – Fischer, S. – Domluvilová, D.
s. 83 – 106
Supluje psychiatria záchytku?    Príspevky z praxe
Novotný, V. – Janík, P.
s. 107 – 112
Vladimír, A. – Vladimírová, M.
s. 113 – 118
Višňovský, E.
s. 119 – 120