Patologické hráčství, neurobiologické koreláty poruchy – kazuistika a forenzní vyhodnocení – typický případ kriminálního chování jako klinické poruchy?

Žukov, I. – Ptáček, R. – Kuželová, H. – Fischer, S. – Domluvilová, D.

Zásadní změna v přístupu forenzních psychiatrů k patologickému hráčství (F 63.0), byla ta skutečnost, že bylo do MKN-10 zařazeno do návykových a impulzivních poruch jakožto samostatná duševní porucha. Díky hráčské vášni, kdy se řada lidí, jejichž počet narůstá, dostane do závažných finančních problémů a následně pak začnou páchat trestnou činnost ať již majetkového nebo i násilného charakteru, je nutné naprosto zásadním způsobem respektovat diagnostická kriteria patologického hráčství. Při forenzním vyhodnocování důsledků patologického hráčství je nutné především jeho rozlišení od prostého hráčství a sázkařství (Z72.6). Mezi znalci nepanuje shoda ve vyhodnocovárú rozpoznávacích a ovládacích schopností. Autoři ve své práci upozorňují na zkoumané možné biologické podklady patologického hráčství a podobnost nálezů u závíslostí na psychotropních látkách, což dokládají na podobnosti nálezů u pathological gambling, které je DSM-IV (APA, 2000), řazeno mezi tzv. Impulse control disorders (ICDs), které je v zahranični literatuře se závislostmi na drogách často dáváno do spojitosti. Uvádějí kasuistiku „hráče“, kdy jím způsobená škoda dosáhla skutečně monstrózního rozsahu a u něhož vyhodnotili ovládací schopnosti jakožto zmenšené měrou podstatnou. Zdůrazňují nutnost individuálního vyhodnocováni soudně znaleckého a to i při správně stanovené diagnóze dle MKN-10. Upozorňují na možnost různých vyhodnoceni především ovládacích schopností postiženého, v rámci poruchy patologického hráčství. Úvahy o patologickém hráčství jako o nemoci, jsou taktéž typickou změnou v pojetí kriminogennich poruch chování. Možná jsou i typickým projevem medicinalizace problému primárně kriminálně a nemedicínského. Existence poruchy patologického hráčství každopádně podporuje teorie a úvahy o kriminálním chováni jako o psychické poruše. Autoři nejsou zastánci této teorie, ale akceptují nutnou diskuzi na dané téma.

Klíčová slova: patologické hráčství – biologické koreláty – návykové a impulzivní poruchy (MKN-10) – Impulse control disorders DSM-IV – forenzní psychiatrie