Nikotinová závislost, léčba bupropionem a ostatní farmakoterapeutické možnosti

Zendulka, O. – Zahradníková, L.

Neurobiologie nikotinové závislosti je poměrně podrobně popsána, přesto jsou současné farmakoterapeutické postupy často neúspěšné. Mezi léčiva používaná při odvykáni kouřeni patří i antidepresivum bupropion. Článek poskytuje přehled farmakodynamiky, farmakokinetiky bupropionu a srovnání jeho působení s ostatními v současné době užívanými farmakoterapeutickými postupy.

Klíčová slova: nikotinová závislost – farmakoterapie – bupropion