Genetika nikotínovej závislosti

Novotný, V.

Prehľadná práca podáva aktuálny pohľad na genetiku nikotínovej závislosti. Zaoberá sa štúdiami dvojčiat, ďalej spojovacími a adopčnými štúdiami. Existuje genetická variabilita v metabolizme nikotínu, v mediácii systémov odmeny. Takisto je geneticky determinovaný súvis s iniciáciou, udržiavanim a formovanim závislosti od nikotínu. Nádejné sú štúdie o genetickej determinácii možností a efektivity liečby. Je však zatiaľ v tejto oblasti veľa inkonzistencií, ktoré si žiadajú ďalší intenzívny výskum.

Kľúčové slová: nikotinizmus – heritabilita – genetika – farmakoterapia