Správa o konferencii IHRA 2009 (Bangkok, 19. – 23. 4. 2009)

Dóci, I.